วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พระธรรมทูตแสดงธรรม 28 พ.ค. 57

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. พระธรรมทูตได้แสดงธรรมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียงและคณะครูฟัง ได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต และความรู้มากมาย ดังภาพบรรยากาศ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น