วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประชุมผู้ปกครอง รับทุนการศึกษา 28 ก.พ. 61

ในวันที่ 28 ก.พ. 61 เวลา 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ ได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับทุนการศึกษาด้วย จำนวนทั้งสิ้น   30 ทุน  ทุนล่ะ 1,000 บาท ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น