วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประชุมผู้ปกครอง รับทุนการศึกษา 28 ก.พ. 61

ในวันที่ 28 ก.พ. 61 เวลา 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ ได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับทุนการศึกษาด้วย จำนวนทั้งสิ้น   30 ทุน  ทุนล่ะ 1,000 บาท ดังภาพบรรยากาศ ...





















ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น