วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 27 ส.ค. 56

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง นำโดย ท่านผู้อำนวยการธวัชชัย บุญน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย นอกจากนี้ยังมีท่านผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านใกล้เรือนเคียง มาให้กำลังใจโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลามาให้กำลังใจ และช่วยให้การประเมินสถานศึกษาพอเพียงผ่านไปได้ด้วยดี ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น