วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย และหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี โรงเรียนบ้านโคกระเวียง

หญิง โคกระเวียง 0-2 ขุนหาญวิทยาสรรค์
         โคกระเวียง 0-6 โคกสะอาดวิทยาคม

ชาย   โคกระเวียง 1-6 บัวหุ่ง
          โคกระเวียง 3-3 อนุบาลวัดพระโต

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียงทุกๆคน สู้เต็มความสามารถแล้ว ดังภาพครับไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น