วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สู่ขวัญ งานต้อนรับ ผอ.เนตรนภา สาระวรรณ 23 พ.ย. 58

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง บุคลากร นักเรียน และชุมชน บ้านโคกระเวียง ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ เนตรนภา  สาระวรรณ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ภาพบรรยากาศ การต้อนรับ การผูกแขน สู่ขวัญ แบบบ้านๆ แต่อบอุ่นๆ ครับ...

ชาวบ้านร่วมสู่ขวัญ ผูกแขน ต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ คืนวันที่ 22 พ.ย. 58

พิธีเซ่นไหว้ บอกกล่าเจ้าที่เจ้าทาง ...
 

ตัวแทนนักเรียน กล่าวต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ...งานต้อนรับ ในวันที่ 23 พ.ย. 58ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น