วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประชุมเปิดภาคเรียน และ PLC 23 พ.ค. 60

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดย นางเนตรนภา  สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมครู และบุคลากร โรงเรียน ถือเป็นการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และนอกจากประชุมครูแล้ว ยังมีการประชุม PLC เพื่อหาข้อสรุปปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ดังภาพบรรยากาศ ...ต่อด้วย PLCไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น