วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 27 พ.ค. 58

วันที่ 27 พ.ค. 58  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการฝึก และ ส่งเสริมประชาธิปไตย ในตัวนักเรียน ผลการเลือกตั้ง ภาพบรรยากาศดังนี้ครับ...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น