วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 27 พ.ค. 58

วันที่ 27 พ.ค. 58  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการฝึก และ ส่งเสริมประชาธิปไตย ในตัวนักเรียน ผลการเลือกตั้ง ภาพบรรยากาศดังนี้ครับ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น