วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กีฬาเขต คัดระดับกลุ่มโรงเรียนตำบลขุนหาญ

วันที่ 28-30 พ.ย. 55 กลุ่มโรงเรียนตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่ ได้ทำการคัดเลือกตัวแทนแข่งขันกีฬาเขต และผลการคัดเลือก โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ในวันที่ 12-15 ธ.ค. 55   ดังนี้

1. ตะกร้อ ชาย
2. เปตองหญิง
3. เทเบิ้ลเทนนิส  ชาย และ หญิง
4. วอลเล่ย์บอล ชาย

ผลการแข่ง และ ภาพบรรยากาศคัดเลือกฟุตซอล...

โรงเรียนบ้านดู่                2 : 1      โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง   2 : 0      โรงเรียนบ้านขุนหาญ
โรงเรียนบ้านขุนหาญ        2 : 4      โรงเรียนบ้านดู่     
      


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น