วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์ สถานศึกษา พอเพียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น