วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พิธีไหว้ครู 27 มิ.ย. 56

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 56 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดพิธีไหว้ครู ในช่วงเช้า ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ครับ ......
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น