วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เข้าค่าย ลูกเสือ สำรอง สามัญ 15-16 ก.พ. 61

เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.3 ลูกเสือสำรอง และ ป.4-ป.6 ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ เข้าค่ายพักแรมร่วมกับคณะลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านดู่  ณ ค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดู่ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น