วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

วันเด็ก 2560 13 ม.ค. 60

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานใกล้เคียงได้ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดี  ภาพบรรยากาศที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน และผู้ปกครอง ล้วนแล้วแต่มีรอยยิ้ม และความสุข ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น