วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการ ครู 5 นาที 21 มิ.ย. 56

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 56 เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. คณะตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรกันทรอมได้มาให้ความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายจราจร และเรื่องปัญหายาเสพติดให้โทษ โดยให้ความรู้นักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น