วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รณรงค์ใช้สิทธิ์ ลงประชามติรับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 5 ส.ค. 59

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 - 10.30 น. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินรณรงค์ ให้ชุมชนในเขตบริการ ออกไปใช้สิทธิ์ ใช้เสียง ลงประชามติ รับ หรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น