วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

กิจกรรม Open house เปิดประตูสู่อาชีวศึกษา 7 ก.ย. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม Open house เปิดประตูสู่อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมด้านอาชีวศึกษา หลายๆ ด้าน เช่น ช่างกลึง บัญชี พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์ ฯลฯ และ กิจกรรม 108 อาชีพ ซึ่งเด็กนักเรียนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น