วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

มหกรรมการศึกษาสู่ชุมชน 2557 24 ม.ค. 57

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาสู่ชุมชน 2557 K.W.S. Education Fair 2014  กิจกรรม การแข่งขันเว็บไซต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ชมภาพบรรยากาศครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น