วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม 19-20 ก.ย. 60

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการหาตัวแทนกลุ่มไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป ซึ่งได้จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านสดำ และโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้เป็นตัวแทนกลุ่ม แข่งระดับเขตพื้นที่ทั้งสิ้น 22 กิจกรรม
ดังรายละเอียดที่ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น