วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชุมผู้ปกครอง แนะแนวการศึกษาต่อ 17 ม.ค. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดการประชุม เรื่อง การแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ่ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดยได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 มาร่วมรับฟัง และคณะวิทยากรในการบรรยาย จาก วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น