วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ AEC

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดย นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียน ระดับชั้น ม.3 จำนวน 2 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ AEC กับโรงเรียนชายแดน ซึ่ง จัดอบรม ณ ศูนย์ทองใบทองมาก อ.กันทรลักษ์ ดังภาพการอบรม...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น