วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อบรม โรงเรียนดี ศรีตำบล

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำตำบลขุนหาญ และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้เข้าร่วมการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ณ วัดเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2555 เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ดังภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น