วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ต้อนรับคณะนิเทศและติดตามฯ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้ต้อนรับ คณะนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังภาพบรรยาการการนิเทศครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น