วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการครู โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 10 มิ.ย. 60

ตามที่โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้รับนโยบายขับเคลื่อนในโรงเรียนคุณธรรม จาก สพป.ศก. เขต 4 และตัวแทนครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 แล้วนั้น เพื่อเป็นการขยายผลให้ครูในโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้เข้าใจในหลักการ และสามารถถ่ายทอดให้นักเรียนได้ โรงเรียนบ้านโคกระเวียงจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู ขึ้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น