วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ดนตรีคนพิการ (ตาบอด)

วันที่ 8 พ.ย. 55 วงดนตรีคนพิการ (ตาบอด) ได้มาบรรเลงเพลงเพราะๆ ให้เราชาวโรงเรียนบ้านโคกระเวียงฟัง ดังภาพบรรยากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น