วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 26 พ.ค. 60

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 - 16.00 น. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียน ยอมรับเสียงข้างมาก ยอมรับความคิดของผู้อื่น ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น