วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรม ปีใหม่ 2561 5 ม.ค. 60

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันปีใหม่ ปี พุทธศักราช 2561 และฉลองความสำเร็จ ผลงานด้านงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ในปีที่ผ่านมา (2560) โดยมีกิจกรรมการจับของขวัญ เลี้ยงเนื้อย่างนักเรียน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาม ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น