วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

วันครู ปี 61 16 ม.ค. 61

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 อำเภอขุนหาญ ได้จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครู และมีพิธีการบูรพคณาจารย์ บูชาครู ซึ่งมีครูทั้งหมดในอำเภอขุนหาญ มาร่วมงาน ทั้งสังกัด สพฐ. อบจ. ท้องถิ่น กศน.  และโรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางเนตรนภา  สาระวรรณ และคณะครู ก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ดังภาพบรรยากาศ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น