วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อบรมคุณธรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย 30-31 ก.ค. 56

เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. 56 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียงขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำหลัก 5 ห้อง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังภาพกิจกรรม...
 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น