วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

อบรมบรรเทาสาธารณภัย 9 ก.ย. 59

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.-16.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอกันทรลักษ์ ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ นักเรียน และครู เรื่องการบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ และเรื่อง อัคคีภัย ภายในบ้าน และโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ สำหรับนักเรียน และครูเป็นอย่างยิ่ง ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น