วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

สร้างโรงอาหาร 4-5 เม.ย. 59

เนื่องจากโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขาดแคลนโรงอาหารสำหรับนักเรียนใช้รับประทานอาหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายจันทร์ศรี  ถือผล ประธานกรรมการ เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกระเวียง ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้อำนวยการ คณะครู จึงได้ประชุมปรึกษาหารือช่วยกันแก้ปัญหา และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ก็ได้ฤกษ์สร้างอาคารโรงอาหารใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง ด้วยดี ...ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น