วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พิธีเปิดกีฬานักเรียน สพป.ศก.4 28 ธ.ค. 58

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน จตุรมิตร เกมส์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 28-30 ธ.ค. 58 โดยครั้งนี้อำเภอขุนหาญ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นที่วงกลมอำเภอขุนหาญ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในนามกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น