วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

กีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปี 2555

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ประเภทกีฬา เซปักตะกร้อ เพศ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ โรงยิมสบายดีรีสอร์ท ดังภาพ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น