วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชุมครู และประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ได้จัดการประชุมครู และประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขึ้น ที่ โรงเรียนบ้านกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. โดยมี นายไพบูลย์  ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุม ดังภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น