วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประชุมครู และประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ได้จัดการประชุมครู และประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขึ้น ที่ โรงเรียนบ้านกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. โดยมี นายไพบูลย์  ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุม ดังภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น