วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนบ้านโคกระเวียงเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2556 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ณ สนามกีฬากลางอำเภอกันทรลักษ์ ดังภาพบรรยากาศครับ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น