วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นร.ม.3 เยี่ยมชม sbac กันทรลักษ์ 6 ก.พ.61

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ sbac อ.กันทรลักษ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อสายอาชีพ ให้นักเรียนมีทางเลือกที่หลากหลายในการตัดสินใจศึกษาต่อ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลมากขึ้น การเยี่ยมชมในครั้งนี้ นางสาวฐิติรัตน์  เบ็ญญาลักษณ์ ผู้อำนวยการsbac กันทรลักษ์ คณะอาจารย์ และพี่ๆนักศึกษา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น