วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รวมๆสัปดาห์แรกเปิดเทอม 19 พ.ค. 60

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เปิดเทอม ทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีความพร้อมเต็มที่ และนี่คือภาพรวมๆ ของกิจกรรมช่วงเปิดเรียนใหม่ๆ .........
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น