วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รวมๆสัปดาห์แรกเปิดเทอม 19 พ.ค. 60

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เปิดเทอม ทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีความพร้อมเต็มที่ และนี่คือภาพรวมๆ ของกิจกรรมช่วงเปิดเรียนใหม่ๆ .........
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น