วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ 11-13 ก.ย. 57

เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2557 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ และ โรงเรียนบ้านสดำ

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 40 กิจกรรม

ผลการแข่งขันกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ปฐมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น