วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 28 ก.ค. 59

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง โดยมีคุณหมอ พยาบาล และทันตกรรม จากโรงพยาบาลขุนหาญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้เคียง ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพฟัน ปาก ที่ดี แข็งแรง  ณ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ต.กระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น