วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 14 สิงหาคม 2555

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จากคณะกรรมการประเมิน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับกำลังใจจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์หลายท่าน ดังภาพ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น