วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การ์ดวันวาเลนไทน์ ม.2

การ์ดวันวาเลนไทน์ ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สร้างโดยใช้โปรแกรม Adobe photoshop cs2
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น